بروزبلاگ

به سايت خوش آمديد !


براي مشاهده مطلب اينجا را کليک کنيد

                                      

                                                                    ADS


طراحي مدار اسيلاتور پل وين
 
[DOC]نوسان کننده سینوسی پل وین :
kiau.ac.ir/~labelectronic3/az4.doc
Translate this page
آزمایشگاه الکترونیک 3 آز شماره 5 اسیلاتورها تهیه کننده : بهنام … مدار فوق را برای فرکانس های 100hz-1k-10k-100k را با R=10K طراحی کنید و شکل موج خروجی را رسم …
[PDF](ﭘﻞ وﯾﻦ) ﺳﺎز ﻧﻮﺳﺎن 9: آزﻣﺎﯾﺶ RC – دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی
elec3-lab.ee.kntu.ac.ir/dorsapax/userfiles/…/2-Expriment9-Elec3.pd…
Translate this page
ﺑﺮاي ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻮﻟﺪﻫﺎي ﻣﻮج ﺳﯿﻨﻮﺳﯽ اﺳﺎﺳﺎ دو رﻫﯿﺎﻓﺖ وﺟﻮد دارد. رﻫﯿﺎﻓﺖ اول ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﻮﺳﺎن. ﺳﺎز. ﻏﯿﺮﺧﻄﯽ اﺳﺖ. رﻫﯿﺎﻓﺖ دوم از ﺣﻠﻘﻪ ﭘﺴﺨﻮرد ﻣﺜﺒﺖ ﺣﺎوي ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺴﺎﻣﺪﮔﺰﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده. ﻣﯽ. ﺷﻮد. ﺣﻠﻘﻪ. ﭼﻨﺎن ﻃﺮح ﻣﯽ.
نوسان‌ساز – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
https://fa.wikipedia.org/wiki/نوسان‌ساز
Translate this page
نوسان سازهایی که برای تولید یک خروجی AC توان بالا از یک منبع DC طراحی شده‌اند … انواع رایج نوسان سازهای RC، نوسان ساز تغییر فاز و نوسان ساز پل وین است.
[PDF]ﻓﺼﻞ
www.chap.sch.ir/sites/default/files/books/91…/080-100-C466-9.pdf
Translate this page
۱۵ــ ﻓﺮﻣﻮل ﻫﺎى ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪٔ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﻧﻮﺳﺎن ﻫﺎ در ﻣﺪار ﻧﻮﺳﺎن ﺳﺎز ﮐﻼپ. را ﺑﻨﻮﻳﺴﺪ. …………………………………… ′١٠. ۱۶ــ ﻣﺪار ﻧﻮﺳﺎن ﺳﺎز ﭘﻞ وﻳﻦ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺻﻮل ﻧﻮﺳﺎن ﺳﺎزى ﺗﺸﺮﻳﺢ ﮐﻨﺪ.
نوسان‌ساز – آموزشگاه الکترونیک فناوری اطلاعات و ارتباطات(تعمیر …
mohandesbiaziat.ir/forums/topic/نوسان‌ساز/
Translate this page
Sep 28, 2014 – یک نوسان ساز الکتریکی، مدار الکتریکی است که سیگنال الکتریکی … یک خروجی AC توان بالا از یک منبع DC طراحی شده‌اند معمولا مبدل‌ها نامیده می‌شوند. … انواع رایج نوسان سازهای RC ، نوسان ساز تغییر فاز و نوسان ساز پل وین است.

 NS